طراحی بر اساس متود موبایل

شما میتوانید براحتی سایت های خود را بر اساس طراحی و متود موبایل خود ببینید
که در این حالت سایت بصورت خیلی ساده و حجم کم بر روی موبایل شما لود میشود