کسب مقام سایت برتر در جشنواره وب ایران

بار دیگر تیم کارونت و چشم انداز موفق به کسب مقام در جشنواره دیگر شدند.

اینبار در پنجمین جشنواره وب ایران  6000 سایت در  جشنواره وب شرکت کردند و 250 سایت به عنوان سایت های برتر شناخته شدند

و سایت پیام نور محمود آباد که توسط دو تیم چشم انداز و کارونت   طراحی و پیاده سازی شده بود جزو سایت های برتر شناخه شده است

 

لینک خبر در سایت جشنواره وب ایران

نتایج اولین جشنواره جوملا

کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا

سایت دانشگاه پیام نور محمورد آباد که توسط تیم چشم انداز و کارونت طراحی و توسعه داده شده است ، در اولين جشنواره جوملا در بخش سايتهاي علمي و اموزشي حائز مقام اول گرديد .

ادامه مطلب: کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا

 لینک خبر در سایت دانشگاه پیام نور محمود آباد

کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا

لینک خبر در سایت جشنواره جوملا

نتایج اولین جشنواره جوملا