تعرفه ثبت دامنه

--
--
--
--
--
ثبت نام
10 $
10 $
10 $
5500 تومان
5500 تومان
مدت زمان
یک سال
یک سال
یک سال
یک سال
یک سال
نوع دامنه
.com
.net
.org
.ir
.co.ir

** هزینه دامنه های جهانی بدلیل ثابت نبودن قیمت دلار بر اساس قیمت دلار بازار تهران همان روز محاسبه میشود.